Vaststellingsovereenkomst + reageren vóór 1 januari 2018

Gepensioneerden van een aantal internationale organisaties (o.a. EOB, ESTEC, NATO) die na 2010 met pensioen gegaan zijn, ontvangen omstreeks deze tijd van de Belastingdienst een keuzeformulier waarmee een keus gemaakt kan worden tussen de saldomethode en de splitsingsmethode (zie eerdere nieuwsberichten). Na keuze ontvangt de gepensioneerde een vaststellingsovereenkomst (VSO) en worden de aangiften en aanslagen van de jaren na pensionering conform de gekozen methode aangepast en vastgesteld.

Bij het terugsturen van de getekende VSO moet een berekening worden meegezonden waarin wordt aangegeven hoe het inkomen in box 1 en box 3 moet worden aangepast én hoe met de verrekening van verliezen en een restant persoonsgebonden aftrek rekening moet worden gehouden.

Op de aanslagen 2010 en 2011, waartegen geen bezwaar meer openstaat, wordt niet meer teruggekomen. Dit houdt in dat 2012 het oudste jaar is om voor één van de beide methoden in aanmerking te komen. Maar dan moet dat verzoek wel vóór 1 januari 2018 zijn ingediend.

Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op!