Onzuiver pensioen?

In september 2013 werd door de Belastingdienst en de vereniging van gepensioneerden van het Europees Octrooi Bureau een compromis gesloten met betrekking tot pensioenpremies die in het verleden waren betaald uit het netto salaris. Deze situatie deed zich niet alleen voor bij het Europees Octrooi Bureau maar ook bij verschillende andere internationale organisaties (o.a. ESTEC, NATO). Gevolg van het compromis was dat gepensioneerden die voor 1 januari 2010 met pensioen gegaan waren konden kiezen uit twee methodes waarop de pensioenpremies verrekend werden: een splitsingsmethode en een saldomethode. Bij de saldomethode vindt in één keer verrekening plaats van de niet afgetrokken pensioenpremies.

Gepensioneerden die na 2010 met pensioen gegaan zijn kunnen tot nu toe alleen gebruik maken van de saldomethode. Afhankelijk van de betaalde pensioenpremies kunnen hierdoor enkele pensioenjaren belastingvrij worden genoten, omdat de betaalde pensioenpremies alsnog in aftrek kunnen worden gebracht. Hierdoor is het soms zelfs mogelijk om eerder op te houden met werken.

Om voor de saldering in aanmerking te komen, moet wel actie worden ondernomen. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op!