Middeling van inkomens bij pensionering

In het verleden is een regeling ontstaan voor landbouwers die te maken kregen met wisselende inkomsten door het wisselvallige weer in Nederland! Middeling moet het mogelijk maken de progressieve druk van de inkomstenbelasting weg te nemen als er grote verschillen bestaan in een periode van drie jaren, het middelingtijdvak.

Tijdens het actieve dienstverband wordt het salaris voor de inkomstenbelasting door de vrijstelling op nul gesteld.

De heer M heeft een vrijgesteld salaris bij een internationale organisatie. Op 1 januari 2015 gaat hij met een pensioen en ontvangt aan pensioen € 130.800 dat door de progressieve belastingdruk in de hoogste schijf wordt belast tegen een tarief van 52%; totaal te betalen aan inkomstenbelasting is € 51.294.

Door de middeling wordt het inkomen over drie jaren gespreid waardoor een gedeelte van het inkomen tegen 8,35% wordt belast, in de tweede schijf tegen 13,85% en in de derde schijf met 42% waardoor een te betalen bedrag resteert, groot € 21.489 en een teruggave volgt van € 29.260!

In het bijgaande voorbeeld wordt het resultaat door de middeling duidelijk.

terug..

Voorbeeld van middeling inkomen bij pensionering

Naam M
BSN 123456789
Tijdvak 2013/2014/2015
Datum aanslag 2016
2013 2014 2015 totaal gemiddeld berekening
Inkomen 0 0 130.800 130.800 43.600 betaalde belasting 51.294
Belastingen 0 0 51.294 51.294 te betalen belasting -21.489
Na middeling 6.936 6.788 7.765 21.489 29.805
drempel -545
teruggave 29.260