Vaststellingsovereenkomst + reageren vóór 1 januari 2018

Gepensioneerden van een aantal internationale organisaties (o.a. EOB, ESTEC, NATO) die na 2010 met pensioen gegaan zijn, ontvangen omstreeks deze tijd van de Belastingdienst een keuzeformulier waarmee een keus gemaakt kan worden tussen de saldomethode en de splitsingsmethode (zie eerdere nieuwsberichten). Na keuze ontvangt de gepensioneerde een vaststellingsovereenkomst (VSO) en worden de aangiften en aanslagen van de jaren na pensionering conform de gekozen methode aangepast en vastgesteld.

Bij het terugsturen van de getekende VSO moet een berekening worden meegezonden waarin wordt aangegeven hoe het inkomen in box 1 en box 3 moet worden aangepast én hoe met de verrekening van verliezen en een restant persoonsgebonden aftrek rekening moet worden gehouden.

Op de aanslagen 2010 en 2011, waartegen geen bezwaar meer openstaat, wordt niet meer teruggekomen. Dit houdt in dat 2012 het oudste jaar is om voor één van de beide methoden in aanmerking te komen. Maar dan moet dat verzoek wel vóór 1 januari 2018 zijn ingediend.

Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op!

Onzuiver pensioen?

In september 2013 werd door de Belastingdienst en de vereniging van gepensioneerden van het Europees Octrooi Bureau een compromis gesloten met betrekking tot pensioenpremies die in het verleden waren betaald uit het netto salaris. Deze situatie deed zich niet alleen voor bij het Europees Octrooi Bureau maar ook bij verschillende andere internationale organisaties (o.a. ESTEC, NATO). Gevolg van het compromis was dat gepensioneerden die voor 1 januari 2010 met pensioen gegaan waren konden kiezen uit twee methodes waarop de pensioenpremies verrekend werden: een splitsingsmethode en een saldomethode. Bij de saldomethode vindt in één keer verrekening plaats van de niet afgetrokken pensioenpremies.

Gepensioneerden die na 2010 met pensioen gegaan zijn kunnen tot nu toe alleen gebruik maken van de saldomethode. Afhankelijk van de betaalde pensioenpremies kunnen hierdoor enkele pensioenjaren belastingvrij worden genoten, omdat de betaalde pensioenpremies alsnog in aftrek kunnen worden gebracht. Hierdoor is het soms zelfs mogelijk om eerder op te houden met werken.

Om voor de saldering in aanmerking te komen, moet wel actie worden ondernomen. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op!

Pensioenarrest en bezwaar 2011 en 2010

Hebt u bezwaar gemaakt tegen de aanslagen over de jaren 2006-2009? Let dan op bij ontvangst van uw belastingaanslag 2010 en 2011! U dient tijdig bezwaar te maken tegen de aanslag 2010 of 2011 om uw rechten te behouden als u kiest voor de splitsingsmethode die na het compromis tussen de Belastingdienst en gepensioneerden van het Europees Octrooi Bureau is gesloten. Bovendien moet bezwaar worden gemaakt tegen het belasten van de ‘partial compensation’. Deze vergoeding voor de te betalen belasting na pensionering is onbelast volgens het Europees Octrooi Bureau, maar belast volgens de Belastingdienst.

Belastingadviseur Jan Ritzema is ervaren in het opstellen van bezwaarschriften en neemt u deze zorg graag uit handen. Voor meer informatie kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.

Keuze pensioenarrest: nu doen!

De afhandeling van de bezwaren van het pensioenarrest nadert nu snel. Degenen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen het belasten van hun EOB-pensioen, krijgen binnenkort een brief van de belastingdienst. Hierin kunnen zij hun keuze kenbaar maken voor Compromis A (saldomethode) of Compromis B (splitsingsmethode). Het compromis is de uitkomst van de proefprocedure over het belasten van het EOB-pensioen. De vereniging van de gepensioneerden van het EOB heeft deze procedure aangespannen op basis van het arrest van de Hoge Raad van 16 januari 2009, nr. 07/12243.

 

Belastingadviseur Jan Ritzema adviseert u graag bij het maken van de keuze tussen compromis A of B. Neem gerust contact op.