Artikelen door Jan Ritzema

Vaststellingsovereenkomst + reageren vóór 1 januari 2018

Gepensioneerden van een aantal internationale organisaties (o.a. EOB, ESTEC, NATO) die na 2010 met pensioen gegaan zijn, ontvangen omstreeks deze tijd van de Belastingdienst een keuzeformulier waarmee een keus gemaakt kan worden tussen de saldomethode en de splitsingsmethode (zie eerdere nieuwsberichten). Na keuze ontvangt de gepensioneerde een vaststellingsovereenkomst (VSO) en worden de aangiften en aanslagen […]

Kunstroute Buren

In het weekend van 4 en 5 juni 2016 bent u van harte welkom in verschillende ateliers van de Kunstroute Buren. Dit jaar zal ik zelf niet deelnemen, maar ik kan u een bezoekje van harte aanbevelen. Naast de verrassende kunst, maakt u ook kennis met de Betuwe, die in dat jaargetijde op z’n mooist is.

Onzuiver pensioen?

In september 2013 werd door de Belastingdienst en de vereniging van gepensioneerden van het Europees Octrooi Bureau een compromis gesloten met betrekking tot pensioenpremies die in het verleden waren betaald uit het netto salaris. Deze situatie deed zich niet alleen voor bij het Europees Octrooi Bureau maar ook bij verschillende andere internationale organisaties (o.a. ESTEC, […]

Waarom een voorlopige aanslag aanvragen?

Na jaren een vrijgesteld salaris te hebben genoten, wordt het pensioen in de meeste gevallen wél belast. Ook de belastingvergoeding, de tax adjustment of partial compensation, wordt dan in de belastingheffing betrokken. Afhankelijk van de belastingdruk kan de inkomstenbelasting oplopen tot € 40.000 per jaar. Het is mogelijk dat de aanslag pas na anderhalf jaar […]

Pensioenarrest en bezwaar 2011 en 2010

Hebt u bezwaar gemaakt tegen de aanslagen over de jaren 2006-2009? Let dan op bij ontvangst van uw belastingaanslag 2010 en 2011! U dient tijdig bezwaar te maken tegen de aanslag 2010 of 2011 om uw rechten te behouden als u kiest voor de splitsingsmethode die na het compromis tussen de Belastingdienst en gepensioneerden van […]

Keuze pensioenarrest: nu doen!

De afhandeling van de bezwaren van het pensioenarrest nadert nu snel. Degenen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen het belasten van hun EOB-pensioen, krijgen binnenkort een brief van de belastingdienst. Hierin kunnen zij hun keuze kenbaar maken voor Compromis A (saldomethode) of Compromis B (splitsingsmethode). Het compromis is de uitkomst van de proefprocedure over het […]